Just nu har föreningen tre arbetsgrupper.

Arkitektur: Gruppen jobbar med ritningar för kök och andra kollektiva utrymmen, i samråd med Familjebostäder och resten av föreningen.

Miljö och energi: Gruppen jobbar med att påverka Familjebostäder att bygga klimatsmart och börjar planera för ett hållbart liv i huset.

Organisation och förvaltning: Gruppen ska titta över förhandlingar om hyra och kontrakt med Familjebostäder samt ta fram förslag på interna dokument så som stadgar.

Vill du vara med i någon av dessa arbetsgrupper?
Mejla kollektiv.kombo@gmail.com så sätter vi upp dig på gruppens mejllista.