Författare: admin (sida 1 av 10)

Dags att intresseanmäla för boende i Kombos hus!

Äntligen har det blivit dags för Kombos medlemmar att intresseanmäla för boende i vårt hus på Hägerstensåsen, med inflytt sommaren 2021. 

Intresseanmälan skickas ut via mail till alla medlemmar. Har du inte fått något mail om intresseanmälan, hör av dig så snabbt du kan till kollektiv.kombo@gmail.com

Innan du fyller i din intresseanmälan måste du läsa på vad som förväntas av dig för att få skriva kontrakt, och som boende i huset. Här följer en lista med information och länkar till vidare läsning som du behöver ta dig igenom i lugn och ro innan du intresseanmäler.

1. Tänk efter!

Intresseanmälan är definitiv. Det innebär 

 1. att du som tackar nej till intresseanmälan kommer inte att erbjudas ett boende i huset vid inflytt sommaren 2021. 
 2. att du som tackar ja men inte gått en studiecirkel förbinder dig att göra det vid något av de tillfällen som styrelsen kommer att erbjuda inom kort.

Du ska bara intresseanmäla för boende i kollektivhuset Kombo om du känner dig sannolikt säker på att du vill bo i huset och att du är beredd på att delta i kollektivhusföreningens arbetsuppgifter, som tex att delta i matlag och ta hand om föreningens gemensamma lokaler. Den första tiden som boende behövs en större insats än så av de boende; det är vi som nu tillsammans ska inreda våra gemensamma lokaler, sätta upp gemensamma regler för hur matlaget ska gå till, hur de gemensamma miljöerna ska tas omhand osv. Också under tidsperioden mellan kontraktsskrivning och inflyttning (vintern/våren 2021) förväntas ett engagemang; där du deltar i arbetsgrupper tillsammans med dina blivande grannar, och ses regelbundet för att förbereda för inflytt. (Men glöm inte hur mycket tid du ändå kommer spara som boende, när du inte behöver laga middag och städa ditt eget kök varje dag!)

Du kan alltid dra tillbaka din intresseanmälan fram tills den dag det är dags att skriva kontrakt. Men tänk på att vi som administrerar den här processen från Kombos sida arbetar helt ideellt. Intresseanmäl inte om det troliga är att du kommer dra dig ur. Slutgiltig fördelning av lägenheter och kontraktsskrivande genomförs i samarbete med Familjebostäder.

2. Läs på!

 • Studera ritningar av lägenheterna och bilder av huset noga! Huset är inte färdigbyggt förrän i mars 2021, så sannolikheten är stor att vi kommer att få skriva kontrakt utan att få titta på respektive lägenhet invändigt.
 • Läs Kombos alla viktiga dokument, och känn efter att de är något du kan ställa dig bakom!
 • Försäkra dig om att du och din eventuella medboende lever upp till de krav som Familjebostäder respektive kollektivhusföreningen Kombo ställer för att få teckna kontrakt.
 • Läs gärna boken ”Gemenskap och samarbete i kollektivhus och bogemenskap” redan innan du intresseanmäler! Boken berättar om hur det är att bo i ett kollektivhus, och hjälper dig som är osäker att fatta beslut om du ska intresseanmäla. Läs mer om boken och om var du kan köpa den här.
 • Anmäl dig så småningom till en studiecirkel. För att få teckna kontrakt måste du ha gått en studiecirkel. (Obs! Du kan intresseanmäla för lägenhet innan du anmäler dig till studiecirkel, eftersom styrelsen ännu inte bjudit in till dessa, pga förseningar till följd av Covid 19). Mer info skickas ut inom kort. 

3. Åk och titta på huset!

 • Åk till Hägerstensåsen och titta på huset om du har möjlighet. Promenera gärna runt i området och känn efter om du vill bo där! Huset står precis vid tunnelbanan. Det är det första (under byggnation) till höger när du kliver ut från tunnelbanan (uppgång Hägerstensåsen, sitt längst bak i tåget om du kommer från stan).

Bok att läsa

Att bo i kollektivhus är speciellt, och passar inte alla. För att bli aktuell för kontraktskrivning i Kombos hus måste du därför ha deltagit i en studiecirkel där du får chansen att känna efter om kollektivhusboende är något för dig. Studiecirkeln baseras på boken ”Gemenskap och samarbete i kollektivhus och bogemenskap”.

Till följd av Covid 19 är vi försenade med studiecirklar, men dessa kommer att genomföras under hösten 2020. Eftersom intresseanmälan till boende i huset ska göras senast den 1 september 2020, så uppmanar vi alla att köpa och läsa boken redan nu. Det underlättar ditt beslut, och dessutom kommer du väl förberedd till studiecirkeln när den väl genomförs!

Köp boken:

KOMBO säljer boken direkt genom vår kassör Lena Hellman på hennes salong på Södermalm. Du kan köpa den på plats för 200 kr, eller sms:a din adress till Lena så skickar hon ett exemplar, kostnaden blir då 250 kr.

Adress: Bastugatan 57 (Salong Friekosör)

Öppettider: tisdag-fredag 10-16

Telefon för beställning och swish-betalning: 073 392 3223

Boken finns också att köpa på Adlibris, Akademibokhandeln och Bokus.

Kombos hus juni 2020

Kallelse till Kollektivhusföreningen KOMBOS årsmöte per capsulam 2020

Den här våren blev inte som någon tänkt sig. För Kombo innebar det att vi fick ställa in vårt årsmöte i mars, och lägga planer kring medlemsmöten och studiecirklar på hyllan under våren. Den gamla styrelsen har avvecklat sitt engagemang, och av oss som kommer ställa upp för omval är det bara en person som inte tillhör riskgrupp, så arbetet har gått framåt i minst sagt långsam takt! För att kunna få fart på någon slags verksamhet är det därför avgörande att vi får en ny styrelse på plats, och så måste förstås ske genom ett årsmöte.

Vi har undersökt olika möjligheter att hålla ett digitalt årsmöte och landat i att för Kombos del måste det genomföras på enklast möjliga tillvägagångssätt. Genom ett digitalt formulär möjliggör vi för alla medlemmar att på ett enkelt sätt delta, ta tillvara på er demokratiska rätt att vara med och påverka, och få tillgång till dokument som redovisar ekonomi och verksamhet för det gångna året, planer för det kommande året, och förstås namn på ledamöter som kandiderar till styrelsen.

Styrelsen hade inför ordinarie årsmöte i mars fått in en motion, som vi har tagit in i det digitala årsmötet. Vad gäller övriga frågor som vi hade planerat för samt önskemål om frågor, information och diskussionspunkter från medlemmar som uppkommit efter dess, så ber vi er ha tålamod och vänta tills nästa medlemsmöte där vi kan ta upp allt och fatta beslut under normala omständigheter. Detta möte kallar vi till så snart omständigheterna tillåter.

Kallelse till Kollektivhusföreningen KOMBOS årsmöte per capsulam 2020:

Årsmötet genomförs via ett digitalt formulär med länkar till handlingar och där medlem deltar genom att kryssa i sina bifall/avslag och skriver in eventuella kommentarer eller frågor.

Länk till det digitala årsmötet skickas ut på kvällen den 19 maj.

Medlem kan delta i årsmötet närhelst det passar den 20-31 maj.

Sedan ordinarie kallelse gick ut i början av mars har revisorerna granskat dokumentet och mindre korrigeringar har gjorts. Uppdaterade handlingar att läsa inför årsmötet har skickats ut till medlemmarn via mail.

För rösträtt på årsmötet krävs att du betalt din medlemsavgift för 2019.

För att delta på årsmötet behövs ingen anmälan i förväg.

För bästa möjliga transparens söker styrelsen en medlem som kan ställa upp som justerare av årsmötesprotokollet som sammanställs utifrån formulärets redovisade resultat, tillika en rösträknare som stämmer av att deltagarna i formuläret återfinns i medlemsregistret samt har betalt medlemsavgift för 2019. Kan du tänka dig att ställa upp eller vill föreslå medlem för uppdraget, maila oss på kollektiv.kombo@gmail.com.

Dagordning

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av mötesordförande och protokollförare
 3. Val av justerare tillika rösträknare
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska årsredovisning
 8. Föredragning av revisionsberättelsen
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 10. Föredragning av förslag till och beslut om verksamhetsplan och medlemsavgift
 11. Val av styrelse
 12. Val av revisor
 13. Val av valberedning
 14. Behandling av anmälda ärenden
 15. Övriga frågor och information 
 16. Årsmötet avslutas