För att gå med i Kombo betalar du in medlemsavgift till föreningen, samt kompletterar din inbetalning med ett mejl till kollektiv.kombo@gmail.com med ditt namn och födelsedatum.

För att fortsätta vara medlem betalar du in din medlemsavgift varje kalenderår. Kombo skickar inte ut inbetalningskort, och det är ditt eget ansvar som medlem att komma ihåg att betala medlemsavgiften varje år för att inte falla ur kön.

Medlemskap kostar 100 kr/år och betalas via PlusGiro 530667-5.

Märk inbetalningen med det år din avgift avser.

När ska din avgift senast vara betald?

Du har hela kalenderåret på dig att betala medlemsavgiften för det året, och till och med den 31 mars påföljande år. Det vill säga: den 31 mars 2020 måste avgiften för 2019 vara betald.

Medlem som inte betalt sin medlemsavgift för föregående år (dvs 2019) den 31 mars 2020 stryks från kön.

Exempel:

  • Blev du medlem i december 2019 betalar du alltså medlemsskap för 2019 då, och redan en månad senare kan du om du vill betala in ditt medlemskap för 2020.
  • Blev du medlem i januari 2020 betalade du din avgift för 2020 då och ska givetvis inte betala in medlemsavgift för 2019.
Övrig information
  • När du betalar in medlemsavgiften första gången hamnar du på turordningslistan för köande till lägenhet i kollektivhuset Kombo. Du behåller din kötid så länge du kommer ihåg att förnya medlemskapet med 100 kr varje år.
  • Barn som inte fyllt 18 kan inte köa för lägenhet i Kombo.
  • Kombos kö är inte en kö i vanlig mening. Det är föreningens medlemmar som gör arbetet. Det sker i arbetsgrupper som träffas och jobbar med allt som behövs för att huset ska bli verklighet.
  • Kombo kommer under 2020-2021 att erbjuda 33 stycken kontrakt. Föreningen har ungefär 350 medlemmar (mars 2020).