För att gå med i Kombo betalar du medlemsavgift till föreningen.
Medlemskap kostar 100 kr/år och betalas via PlusGiro 530667-5.
Ange namn, mailadress och födelsedatum på inbetalningen.

När du betalade in medlemsavgiften hamnade du du på turordningslistan utifrån första betald medlemsavgift till föreningen. Glöm inte att förnya medlemskapet varje år för att inte falla ur kön.

Kombos kö är inte en kö i vanlig mening. Det är föreningens medlemmar som gör arbetet. Det sker i arbetsgrupper som träffas och jobbar med allt som behövs för att huset ska bli verklighet.