För att gå med i Kombo betalar du medlemsavgift till föreningen. Medlemskap kostar 100 kr/år och betalas via PlusGiro 530667-5.
Ange namn, mejladress och födelsedatum på inbetalningen.
Skicka också ett mejl till kollektiv.kombo@gmail.com med namn och födelsedatum.

När du betalar in medlemsavgiften hamnar du på turordningslistan utifrån först betald medlemsavgift till föreningen.

Kombo skickar inte ut inbetalningskort, och det är ditt eget ansvar som medlem att komma ihåg att betala medlemsavgiften varje år för att inte falla ur kön.

Man har hela året på sig att betala, och till och med den 31 mars påföljande år. Det vill säga, den 31 mars 2019 måste avgiften för 2018 vara betald, och den 31 mars 2020 måste avgiften för 2019 vara betald. Medlem som inte betalt sin medlemsavgift den 31 mars stryks från kön.

Barn som inte fyllt 18 kan inte köa för lägenhet i Kombo, eftersom vi följer bostadsförmedlingens regler.

Kombos kö är inte en kö i vanlig mening. Det är föreningens medlemmar som gör arbetet. Det sker i arbetsgrupper som träffas och jobbar med allt som behövs för att huset ska bli verklighet.

Kombo kommer under 2020 att erbjuda 33 stycken kontrakt. Föreningen har ungefär 320 medlemmar (november 2019).