För att köa för lägenhet i Kombo betalar du in din medlemsavgift och har därefter kötid från det datum vi för första gången tog emot din betalning.

Medlemskap kostar 100 kr/kalenderår och betalas till PlusGiro 530667-5.

Komplettera din inbetalning ditt första år som medlem med ett mejl till kollektiv.kombo@gmail.com med ditt namn och födelsedatum.

För att fortsätta vara medlem betalar du in din medlemsavgift varje kalenderår – när som helst under året. Kombo skickar inte ut inbetalningskort, och det är ditt eget ansvar som medlem att komma ihåg att betala medlemsavgiften varje år för att inte falla ur kön.

Märk inbetalningen med det år din avgift avser.

När ska din avgift senast vara betald?

Du har hela kalenderåret på dig att betala medlemsavgiften för det året, och till och med den 23 januari påföljande år. Det vill säga: den 23 januari 2021 måste avgiften för 2020 vara betald.

Medlem som inte betalar sin medlemsavgift riskerar att  strykas från kön.

Barn som inte fyllt 18 kan inte köa för lägenhet i Kombo.