Kategori: Övrigt (sida 2 av 3)

Kallelse till Kollektivhusföreningen KOMBOS årsmöte per capsulam 2020

Den här våren blev inte som någon tänkt sig. För Kombo innebar det att vi fick ställa in vårt årsmöte i mars, och lägga planer kring medlemsmöten och studiecirklar på hyllan under våren. Den gamla styrelsen har avvecklat sitt engagemang, och av oss som kommer ställa upp för omval är det bara en person som inte tillhör riskgrupp, så arbetet har gått framåt i minst sagt långsam takt! För att kunna få fart på någon slags verksamhet är det därför avgörande att vi får en ny styrelse på plats, och så måste förstås ske genom ett årsmöte.

Vi har undersökt olika möjligheter att hålla ett digitalt årsmöte och landat i att för Kombos del måste det genomföras på enklast möjliga tillvägagångssätt. Genom ett digitalt formulär möjliggör vi för alla medlemmar att på ett enkelt sätt delta, ta tillvara på er demokratiska rätt att vara med och påverka, och få tillgång till dokument som redovisar ekonomi och verksamhet för det gångna året, planer för det kommande året, och förstås namn på ledamöter som kandiderar till styrelsen.

Styrelsen hade inför ordinarie årsmöte i mars fått in en motion, som vi har tagit in i det digitala årsmötet. Vad gäller övriga frågor som vi hade planerat för samt önskemål om frågor, information och diskussionspunkter från medlemmar som uppkommit efter dess, så ber vi er ha tålamod och vänta tills nästa medlemsmöte där vi kan ta upp allt och fatta beslut under normala omständigheter. Detta möte kallar vi till så snart omständigheterna tillåter.

Kallelse till Kollektivhusföreningen KOMBOS årsmöte per capsulam 2020:

Årsmötet genomförs via ett digitalt formulär med länkar till handlingar och där medlem deltar genom att kryssa i sina bifall/avslag och skriver in eventuella kommentarer eller frågor.

Länk till det digitala årsmötet skickas ut på kvällen den 19 maj.

Medlem kan delta i årsmötet närhelst det passar den 20-31 maj.

Sedan ordinarie kallelse gick ut i början av mars har revisorerna granskat dokumentet och mindre korrigeringar har gjorts. Uppdaterade handlingar att läsa inför årsmötet har skickats ut till medlemmarn via mail.

För rösträtt på årsmötet krävs att du betalt din medlemsavgift för 2019.

För att delta på årsmötet behövs ingen anmälan i förväg.

För bästa möjliga transparens söker styrelsen en medlem som kan ställa upp som justerare av årsmötesprotokollet som sammanställs utifrån formulärets redovisade resultat, tillika en rösträknare som stämmer av att deltagarna i formuläret återfinns i medlemsregistret samt har betalt medlemsavgift för 2019. Kan du tänka dig att ställa upp eller vill föreslå medlem för uppdraget, maila oss på kollektiv.kombo@gmail.com.

Dagordning

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av mötesordförande och protokollförare
 3. Val av justerare tillika rösträknare
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska årsredovisning
 8. Föredragning av revisionsberättelsen
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 10. Föredragning av förslag till och beslut om verksamhetsplan och medlemsavgift
 11. Val av styrelse
 12. Val av revisor
 13. Val av valberedning
 14. Behandling av anmälda ärenden
 15. Övriga frågor och information 
 16. Årsmötet avslutas

Dags att fundera på om du vill bo i Kombos hus!

Sommaren 2021 kommer inflyttning ske i Kombos hus på Hägerstensåsen. Kontraktskrivning med Familjebostäder sker under hösten 2020.

Intresseanmälan för lägenheter kommer att skickas ut redan under våren 2020 till våra medlemmar i föreningen. Det är därför dags att du som är medlem bestämmer dig för om du är intresserad av ett boende i huset eller inte.

Hyror

Hyresnivåerna för lägenheterna i huset är avgörande för många av våra medlemmar. Tyvärr kommer det bli höga hyror, i nivå med annan nyproduktion i Stockholm idag, plus det faktum att lägenhetshyrorna även ska dela på hyran för kollektivets gemensamma lokaler.

Ungefärliga hyresnivåer per månad:

1 rok, 26,5 kvm8 000 kr
1 rok, 45,5 kvm10 000 kr
2 rok, 60 kvm12 000 kr
3 rok, 73,5 kvm14 000 kr
4 rok, 90,5 kvm16 000 kr

Utöver den egna lägenheten ingår i hyran tillgång till drygt 300 kvm gemensamma lokaler samt två stora takterasser. 

Läs mer om lägenheterna här.

Om du som medlem redan nu vet att du inte vill vara med i den första fördelningen av lägenheter med inflytt 2021, så får du väldigt gärna höra av dig till styrelsen och meddela oss det. Då besparar du oss ideellt administrativt arbete!

kollektiv.kombo@gmail.com

Vill du sitta i Kombos styrelse?

Nu är det bara ett verksamhetsår kvar innan inflyttning sker! Det betyder att vi har ett viktigt och händelserikt år framför oss med kontraktsskrivning, studiecirklar och uppstart av husgrupper.

Den 29 mars har vi årsmöte. (Kryssa kalendern! Kallelse skickas ut snart!)

Din (och allas) närmaste uppgift är nu att

dels tänka efter om du vill nominera någon särskild person i föreningen att ingå i vår styrelse.

dels överväga om du själv har lust och förutsättningar delta som ledamot i styrelsen och i så fall nominera dig själv.

De som nomineras till styrelsen bör förstås veta med sig att de har tid och engagemang nog att delta i arbetet under hela verksamhetsåret. (Oförutsedda saker händer naturligtvis i tillvaron, som vi inte kan styra!) 

Vi ser gärna att de som sitter i styrelsen också vill flytta in i huset men det är inget krav. Det är först vid nästa års årsmöte som bara medlemmar med kontrakt kan nominera välja och sitta i styrelsen.

Meddela dina nomineringar till oss i valberedningen gärna snart, men senast den 15 mars på denna mejladress: joanna.mellquist@gmail.com

Studiecirkel

Söndagen den 27 oktober kl 15 börjar en studiecirkel i kollektivhusboende för medlemmar i KOMBO. För att få teckna kontrakt och bli boende i vårt kollektivhus krävs att man gått en studiecirkel. Därför är det hög tid för dig som inte gått studiecirkel att göra det! Fram till den 27 oktober finns möjlighet att hoppa på den cirkel som börjar då. Därefter får du gärna skicka ett mail kollektiv.kombo@gmail.com och anmäla ditt intresse för nästa studiecirkel.

Studiecirkeln består av fyra träffar, ungefär en söndagseftermiddag i månaden. Därtill måste varje deltagare genomföra två studiebesök på ett kollektivhus, samt läsa boken Gemenskap och Samarbete, som säljs vid första träffen.