Möte för arbetsgruppen Organisation och forvaltning

2018-02-05 17:30 - 19:00

Arbetsgruppen Organisation har möte.
Gruppen förbereder bland annat nya stadgar och hur det fortsätta samarbetet med Familjebostäder ska se ut.