Här är några länkar som kan vara intressanta:

Boföreningen Framtiden http://boframtiden.se/, en förening som verkar för att det ska byggas fler kollektivhus i Stockholmsregionen.

Kollektivhus NU http://kollektivhus.se/, Den övergripande nationella föreningen för kollektivhus.

Andra kollektivhus: http://www.kollektivhus.nu/medlemmar.html