Kombos hus juni 2020

Kallelse till Kollektivhusföreningen KOMBOS årsmöte per capsulam 2020

Den här våren blev inte som någon tänkt sig. För Kombo innebar det att vi fick ställa in vårt årsmöte i mars, och lägga planer kring medlemsmöten och studiecirklar på hyllan under våren. Den gamla styrelsen har avvecklat sitt engagemang, och av oss som kommer ställa upp för omval är det bara en person som inte tillhör riskgrupp, så arbetet har gått framåt i minst sagt långsam takt! För att kunna få fart på någon slags verksamhet är det därför avgörande att vi får en ny styrelse på plats, och så måste förstås ske genom ett årsmöte.

Vi har undersökt olika möjligheter att hålla ett digitalt årsmöte och landat i att för Kombos del måste det genomföras på enklast möjliga tillvägagångssätt. Genom ett digitalt formulär möjliggör vi för alla medlemmar att på ett enkelt sätt delta, ta tillvara på er demokratiska rätt att vara med och påverka, och få tillgång till dokument som redovisar ekonomi och verksamhet för det gångna året, planer för det kommande året, och förstås namn på ledamöter som kandiderar till styrelsen.

Styrelsen hade inför ordinarie årsmöte i mars fått in en motion, som vi har tagit in i det digitala årsmötet. Vad gäller övriga frågor som vi hade planerat för samt önskemål om frågor, information och diskussionspunkter från medlemmar som uppkommit efter dess, så ber vi er ha tålamod och vänta tills nästa medlemsmöte där vi kan ta upp allt och fatta beslut under normala omständigheter. Detta möte kallar vi till så snart omständigheterna tillåter.

Kallelse till Kollektivhusföreningen KOMBOS årsmöte per capsulam 2020:

Årsmötet genomförs via ett digitalt formulär med länkar till handlingar och där medlem deltar genom att kryssa i sina bifall/avslag och skriver in eventuella kommentarer eller frågor.

Länk till det digitala årsmötet skickas ut på kvällen den 19 maj.

Medlem kan delta i årsmötet närhelst det passar den 20-31 maj.

Sedan ordinarie kallelse gick ut i början av mars har revisorerna granskat dokumentet och mindre korrigeringar har gjorts. Uppdaterade handlingar att läsa inför årsmötet har skickats ut till medlemmarn via mail.

För rösträtt på årsmötet krävs att du betalt din medlemsavgift för 2019.

För att delta på årsmötet behövs ingen anmälan i förväg.

För bästa möjliga transparens söker styrelsen en medlem som kan ställa upp som justerare av årsmötesprotokollet som sammanställs utifrån formulärets redovisade resultat, tillika en rösträknare som stämmer av att deltagarna i formuläret återfinns i medlemsregistret samt har betalt medlemsavgift för 2019. Kan du tänka dig att ställa upp eller vill föreslå medlem för uppdraget, maila oss på kollektiv.kombo@gmail.com.

Dagordning

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av mötesordförande och protokollförare
 3. Val av justerare tillika rösträknare
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska årsredovisning
 8. Föredragning av revisionsberättelsen
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 10. Föredragning av förslag till och beslut om verksamhetsplan och medlemsavgift
 11. Val av styrelse
 12. Val av revisor
 13. Val av valberedning
 14. Behandling av anmälda ärenden
 15. Övriga frågor och information 
 16. Årsmötet avslutas

Dags att fundera på om du vill bo i Kombos hus!

Sommaren 2021 kommer inflyttning ske i Kombos hus på Hägerstensåsen. Kontraktskrivning med Familjebostäder sker under hösten 2020.

Intresseanmälan för lägenheter kommer att skickas ut redan under våren 2020 till våra medlemmar i föreningen. Det är därför dags att du som är medlem bestämmer dig för om du är intresserad av ett boende i huset eller inte.

Hyror

Hyresnivåerna för lägenheterna i huset är avgörande för många av våra medlemmar. Tyvärr kommer det bli höga hyror, i nivå med annan nyproduktion i Stockholm idag, plus det faktum att lägenhetshyrorna även ska dela på hyran för kollektivets gemensamma lokaler.

Ungefärliga hyresnivåer per månad:

1 rok, 26,5 kvm8 000 kr
1 rok, 45,5 kvm10 000 kr
2 rok, 60 kvm12 000 kr
3 rok, 73,5 kvm14 000 kr
4 rok, 90,5 kvm16 000 kr

Utöver den egna lägenheten ingår i hyran tillgång till drygt 300 kvm gemensamma lokaler samt två stora takterasser. 

Läs mer om lägenheterna här.

Om du som medlem redan nu vet att du inte vill vara med i den första fördelningen av lägenheter med inflytt 2021, så får du väldigt gärna höra av dig till styrelsen och meddela oss det. Då besparar du oss ideellt administrativt arbete!

kollektiv.kombo@gmail.com

Vill du sitta i Kombos styrelse?

Nu är det bara ett verksamhetsår kvar innan inflyttning sker! Det betyder att vi har ett viktigt och händelserikt år framför oss med kontraktsskrivning, studiecirklar och uppstart av husgrupper.

Den 29 mars har vi årsmöte. (Kryssa kalendern! Kallelse skickas ut snart!)

Din (och allas) närmaste uppgift är nu att

dels tänka efter om du vill nominera någon särskild person i föreningen att ingå i vår styrelse.

dels överväga om du själv har lust och förutsättningar delta som ledamot i styrelsen och i så fall nominera dig själv.

De som nomineras till styrelsen bör förstås veta med sig att de har tid och engagemang nog att delta i arbetet under hela verksamhetsåret. (Oförutsedda saker händer naturligtvis i tillvaron, som vi inte kan styra!) 

Vi ser gärna att de som sitter i styrelsen också vill flytta in i huset men det är inget krav. Det är först vid nästa års årsmöte som bara medlemmar med kontrakt kan nominera välja och sitta i styrelsen.

Meddela dina nomineringar till oss i valberedningen gärna snart, men senast den 15 mars på denna mejladress: joanna.mellquist@gmail.com

Studiecirkel

Söndagen den 27 oktober kl 15 börjar en studiecirkel i kollektivhusboende för medlemmar i KOMBO. För att få teckna kontrakt och bli boende i vårt kollektivhus krävs att man gått en studiecirkel. Därför är det hög tid för dig som inte gått studiecirkel att göra det! Fram till den 27 oktober finns möjlighet att hoppa på den cirkel som börjar då. Därefter får du gärna skicka ett mail kollektiv.kombo@gmail.com och anmäla ditt intresse för nästa studiecirkel.

Studiecirkeln består av fyra träffar, ungefär en söndagseftermiddag i månaden. Därtill måste varje deltagare genomföra två studiebesök på ett kollektivhus, samt läsa boken Gemenskap och Samarbete, som säljs vid första träffen.

Medlemsmöte

Välkomna alla medlemmar till nästa medlemsmöte!
Måndagen den 27 maj kl 18 samlas vi i Hägerstensåsens medborgarhus.

Dagordning:

1. Mötesförmalia
2. Rapport från arkitekturgruppen
3. Rapport från styrelse och arbetsplan
4. Verksamhetsplan och medlemsfrågor
5. Övriga frågor

ÅRSMÖTE OCH 10-ÅRS JUBILEUMSFEST

Välkomna alla medlemmar till KOMBOs årsmöte 2019. I år fyller vi 10 år, och vi firar med en efterföljande jubileumsfest.

Kl. 14 Årsmöte i föreningen.

Kl.15.30 fika, utställning och jubileumsdrink.

Kl. 16.00 Familjebostäders Mikael Hassel visar bilder, ritningar och berättar om huset.

Kl. 17.00 middag och jubileumsfest!

Anmäl att du kommer till kollektiv.kombo@gmail.com senast 1a mars så vi vet hur många som kommer och vill äta. Eftersom föreningen firar tio år i år behövs hjälp av alla medlemmar för att högtidlighålla årsmötet ordentligt.

Kan du tänka dig att vara med och planera middag och dukning mm hör av dig till fest ansvarig Carina på anncarinasahlander@gmail.com

Har du gamla bilder eller vill vara med och fixa utställning om föreningen så hör av dig till Joanna eller Judith på joanna.mellquist@gmail.com eller judiguezmero@gmail.com

Eventuella motioner sänds till styrelsen senast tre veckor före mötet.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Årsmötet öppnas.

2. Val av mötesordförande och protokollförare.

3. Val av justerare tillika rösträknare.

4. Fastställande av röstlängd.

5. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.

6. Godkännande av dagordningen.

7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska årsredovisning.

8. Föredragning av revisionsberättelsen.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

10. Föredragning av förslag till och beslut om

• verksamhetsplan,

• budget och

• medlemsavgift

11. Val av styrelse.

12. Val av revisor.

13. Val av valberedning.

14. Behandling av anmälda ärenden.

15. Övriga frågor och information.

16. Årsmötet avslutas.

Väl mött!!

Mvh,
Föreningen.

Medlemsmöte – Öppet arkitekturgruppsmöte

Välkommen till medlemsmöte den 14e februari kl 18!

Vi arbetar nu intensivt med färgsättning och belysningsplan i kollektivhuset och kallar därför till medlemsmöte för rådslag i planeringen. Vad passar bättre på alla hjärtans dag än att se till att vi får en varm och trevlig atmosfär i vårt nya kollektivhus!

Mötet är ett öppet arbetsgruppsmöte i arkitekturgruppen och alla medlemmar i föreningen är välkomna att delta. Vi träffas på Kollektivhuset Sjöfarten, Heliosgatan 23. Närmast tvärbana från Gullmarsplan stationen är Mårtensdal. Mötet börjar kl 18 och det kommer finnas fika på plats.

Bengt Etzler och Elin Persson kommer att hålla i mötet.
Kontaktuppgifter till Bengt är 0730382390

Medlemsmöte

Hej kära medlemmar,
den 25 november har kollektivhus föreningen Kombo medlemsmöte igen!
Mötet kommer att ägnas åt diskussion runt regler för vår gemensamma kollektivhuskö.
Dessutom kommer arkitekturgruppen presentera ritningar och arbetet med vårt nya fina storkök.
Mötet äger rum på Hägerstensåsens medborgarhus kl 13-15.
För dem som är intresserad att titta på tomten ihop ses vi vid tunnelbanan kl 12.30. Se dagordning längst ner.
Valberedningen informerar:
På årsmötet i mars kommer en ny styrelse att väljas in och valberedningen söker nu kandidater till styrelsen. Som styrelseledamot har du möjlighet att driva och påverka utvecklingen för Kombo, och nu går arbetet in i en spännande fas när mer och mer faller på plats. Ta chansen att bidra!
Vi söker 3-4 kandidater till styrelsen och då så väl ordförande som kassör inte ställer upp för omval är det av största vikt att intresserade medlemmar engagerar sig. Som styrelseledamot förväntas du lägga 4-6 timmar på arbetet i månaden.
Om du vill kandidera eller veta mer om styrelsearbetet kontakta valberedningen på:
Valberedningen kommer också att närvara under medlemsmötet den 25 november, så kom gärna och prata med oss då om du är nyfiken på styrelsearbetet.
Förslag till dagordning 25/11
1. Presentation av föreningen och närvarande personer.
2. Val av mötespersoner.
3. Information från styrelsen; vart är vi i processen, bygglov och referensgrupp.
4. Information från valberedningen om stundande årsmöte.
5. Rapport från arkitekturgruppen och genomgång av ritningar och kök.
Paus med fika
6. Diskussions och beslutspunkt:
Organisation och förvaltningsgruppen presenterar förslag för regler kring intern byten och förtur i vårt kösystem.
7. Övriga frågor.
8. Mötet avslutas.
Bifogat kommer föregående mötesprotokoll inkl. bilagor.
Väl mött på söndag!
Styrelsen Kombo

Artikel om KOMBO på Hem och Hyra

Vi är på medier en gång till!
Du kan läsa artikeln om KOMBO på tidningen Hem och Hyra här i pdf-format:

Hem & Hyra artikeln i pdf-format

eller genom att klicka på bilden nedan. Du kan förstora bilden genom att klicka på den.

Källa: Tidning Hem och Hyra.

OBS! Rättelse till artikeln:
Där det stor: ”Ett av ändringsförslagen är att ersätta en vägg med glasparti och skjutdörr med en vanlig vägg.”, menade de precis motsatsen, d.v.s.: ”Ett av ändringsförslagen är att ersätta en vanlig vägg  med en vägg med glasparti och skjutdörr.”