Hämta enkäten

En lista över principer för de gemensamma utrymmena, baserad på enkäten och visionsdokumentet.