Kombos styrelse 2020-2021

Ordinarie:
Anders Törnqvist
– ordförande
Lena Hellman- kassör
Mette Kjörstad – sekreterare
Ania Janerud – medlemsansvarig
Ellen Lindgren

Suppleanter:
Eva Stenlund
Marita Haaga
Abdul Rahman Alchaar
Terhi Lepokorpi

Kontakta styrelsen: kollektiv.kombo@gmail.com