Kombos styrelse 2019-2020

Ordinarie:
Anders Törnqvist
– ordförande
Svetlana Tutanova- kassör
Mette Kjörstad
Ania Janerud

Suppleanter:
Ulla-Britt Starck
Marita Haaga
Åse Tangen
Judith Rodriguez Romero
Ronja Liljedahl

Kontakta styrelsen: kollektiv.kombo@gmail.com

Valberedning

Johanna Melqvist
Bengt Etzler

Kombo söker nya styrelsemedlemmar för 2020!

Anmäl ditt intresse och kontakta valberedningen: joanna.mellquist@gmail.com