Kombos styrelse 2021-2022

(presentation av dem som är med i styrelsen)

Ordinarie:
Ingrid Schmidt
– ordförande, vald på två år
Anders Törnqvist – kassör, vald på ett år
Erik Geijer – ledamot/sekreterare, vald på två år
Julia Wedberg – ledamot, vald på ett år
Gunnar Vagerstam – ledamot, vald på ett år

Suppleanter:
Niklas Krantz, vald på ett år
Mette Kjörstad, vald på ett år
Kontakta styrelsen: kollektiv.kombo@gmail.com