Kombos styrelse 2019-2020

Ordinarie:
Anders Törnqvist
– ordförande
Svetlana Tutanova- kassör
Mette Kjörstad
Ania Janerud
Taleje Nasiri

Suppleanter:
Ulla-Britt Starck
Marita Haaga
Åse Tangen
Judith Rodriguez Romero
Ronja Liljedahl

Kontakta styrelsen: kollektiv.kombo@gmail.com

Valberedning

Johanna Melqvist
Bengt Etzler

Kontakta valberedningen: kombovalberedning@gmail.com

Revisor