Kombos styrelse 2018-2019

Ordinarie:
Joanna Mellquist
– ordförande
Eva Rydberg Fåhraeus- kassör
Elin Persson
Bengt Etzler

Suppleanter:
Judith Rodriguez Romero
Carina Sahlander

Kontakta styrelsen: kollektiv.kombo@gmail.com

Valberedning

Kristina Eivergård
Katarina Stenkvist

Kontakta valberedningen: kombovalberedning@gmail.com

Revisor

Ronja Liljedahl