Kombos styrelse 2017-2018:

Joanna Mellquist – ordförande
Maria Sima – kassör
Elin Persson – kontakt med Familjebostäder

Eva Rydberg Fåhraeus – arbetsgruppen organisation
Kristina Eivergård – arbetsgruppen arkitektur
Bengt Etzler – arbetsgruppen arkitektur
Johan Söderblom – arbetsgruppen miljö

Moa Candil – ansvarig för hemsidan
Riitta Ikäheimonen

Kontakta styrelsen: kollektiv.kombo@gmail.com

Valberedning:

Berit Viklund
Maggie Creutzer Wester

Kontakta valberedningen: kombovalberedning@gmail.com

Revisor:

Ulfhild Westin