Här hittar du föreningens stadgar. De kräver två medlemsmöten varav ett årsmöte för ändring.

Föreningen har även ett dokument som kallas praxis. Det kan ändras allt eftersom.