Visionsdokumentet ”Ett kollektivhus blir till” berättar om hur föreningen fungerar, vår historia och våra ambitioner.

Ett kollektivhus blir till 17-10-09

Föreningens stadgar kräver två medlemsmöten varav ett årsmöte för ändring.

Kombo – stadgar (antagna 2018)