Visionsdokument: Ett kollektivhus blir till (pdf)


Kombo – stadgar (antagna 2021)


Verksamhetsberättelse 2019


Verksamhetsplan 2020