Visionsdokumentet ”Ett kollektivhus blir till” berättar om hur föreningen fungerar, vår historia och våra ambitioner:

Visionsdokument: Ett kollektivhus blir till (pdf)


Föreningens stadgar kräver två medlemsmöten varav ett årsmöte för ändring:

Kombo – stadgar (antagna 2018)


Ritningar:

Nedre botten – gemensamma lokaler

Våning 1-6

Takvåning