Vår bostadskö

När en lägenhet blir ledig i Kombo Kollektivhus rekryterar vi nya boende från våra intressemedlemmar, dvs köande medlemmar i föreningen som ännu inte bor i huset.

För att bli medlem i Kombo och därmed köa för lägenhet i vårt hus på Hägerstensåsen i Stockholm betalar du in din medlemsavgift och har därefter kötid från det datum vi för första gången tog emot din betalning. Läs mer om köreglerna här.

Medlemskap kostar 200 kr/kalenderår och betalas till Bankgiro 5957-6900.

Komplettera din inbetalning ditt första år som medlem med ett mejl till kombo.styrelse@gmail.com med ditt namn och födelsedatum.

För att fortsätta vara medlem betalar du in din medlemsavgift varje kalenderår – när som helst under året. Kombo skickar inte ut inbetalningskort, och det är ditt eget ansvar som medlem att komma ihåg att betala medlemsavgiften varje år för att inte falla ur kön.

  • Din avgift måste betalas senast den 31 december för det år betalningen avser.
  • Medlem som inte betalar sin medlemsavgift riskerar att  strykas från kön.
  • Barn som inte fyllt 18 kan inte köa för lägenhet i Kombo.
  • Man kan inte betala för mer än ett år vid samma tillfälle.
  • Om du betalar för någon annan än dig själv, komplettera alltid med ett förtydligande mail.