Besök i ekobyn.

Understenshöjdens ekoby – studiebesök 22 februari   Understenshöjdens ekoby. Bild Wikipedia     Jan Ohlin tog emot oss, bjöd på kaffe och b...

Första mötet 2012

Medlemsmöte Kollektivhusföreningen Kombo 12-01-10 Det var ett välbesökt möte – 24 personer, varav 13 kom för första gången. Joanna ledde mötet. Efter en present...