Frågor och svar

VAD ÄR KOMBO?

Kollektivhusföreningen Kombo är en helt ideell förening med personer som önskar bo hyresrätt i kollektivhus. Föreningen bildades 2008 och sedan dess har tusentals ideella arbetstimmar lagts på att förverkliga denna dröm. Läs mer om Kombo här. 

VEM FÅR BO I KOMBO?

Medlemmar i kollektivhusföreningen Kombo köar för lägenheter i vårt hus. Alla som vill kan bli medlemmar i föreningen. Läs mer om medlemskapet här.

HUR FÖRDELAS LÄGENHETERNA?

Medlemmar kommer erbjudas möjlighet att teckna hyresavtal i turordning utifrån den tid man varit medlem i Kombo.

Hyresavtalet skrivs med Familjebostäder och deras regler gäller för att bli godkänd att bli hyresgäst. Utöver det ställer föreningen Kombo en del krav. Läs om Kombos och Familjebostäders krav för att få teckna kontrakt här.

HUR FUNGERAR KONTRAKTEN?

Kombos lägenheter utgör en del av allmännyttan i Stockholm. Som boende har du ett förstahandskontrakt med Familjebostäder. Skillnaden mellan att ha ett kontrakt i Kombos hus med andra lägenhetsinnehavare inom allmännyttan är att du inte har tillgång till deras internkö. Boende i Kombos hus måste vara medlemmar i kollektivhusföreningen Kombo och acceptera våra stadgar och riktlinjer.

HUR MÅNGA LÄGENHETER HAR HUSET?

Huset kommer att ha 33 lägenheter och ca 300 kvadratmeter gemensamma lokaler. Huset har 7 våningar, samt nedre botten som utgörs av våra gemensamma lokaler. Våning 7 har förutom tre lägenheter även gemensamma takterasser och en gemensam lokal. Lägenhetsfördelningen ser ut så här:

1 rok, 26,5 kvm 7 st
1 rok, 45,5 kvm 1 st
2 rok, 60 kvm 12 st
3 rok, 73,5 kvm 7 st
4 rok, 90,5 kvm 6 st

RITNINGAR hittar du här. 

VILKA BOR I KOMBO?

Vi är drygt 70 personer mellan 0 och 75 år fördelade på 33 hushåll. Lägenheterna är hyresrätter i storlek 1-4, och förutom den egna lägenheten har vi tillgång till gemensamma lokaler på drygt 300 kvm. 

VAD FÖRVÄNTAS AV MIG SOM BOENDE I KOLLEKTIVHUSET KOMBO?

Kärnan i kollektivhuset utgörs av det gemensamma matlaget, där man i grupper turas om att laga middag som räcker till alla boende i huset.  Du ska också delta i ett städlag.

Utöver de obligatoriska uppgifterna förväntas du som boende att:

VIKLA ARBETSGRUPPER FINNS?

Vem som helst i Kombo kan starta en arbetsgrupp. För närvarande har vi exempelvis: matrådet, städgruppen, kommunikationsgruppen, trivselgruppen, barngruppen, inredningsgruppen och odlingsgruppen. 

HUR TAR VI FRAM RUTINER FÖR DET GEMENSAMMA ARBETET?

Kombo är ett ungt kollektivhus. Vi utvecklar vi ständigt våra processer och har kontakt med andra kollektivhus för att lyssna in och lära. Du som flyttar in har både ansvar och stor möjlighet att påverka vår miljö och gemensamma boendekultur. 

HUR FATTAS BESLUTEN?

Mycket bestäms inom arbetsgrupper. Några gång per år har vi husmöten där alla förväntas delta. Inför dessa kan alla lägga fram förslag för husets utveckling. Genom tydliga och förankrade förslag skapar vi en demokratisk process där alla ska ha möjlighet att känna delaktighet. Vi har även en styrelse som ansvarar för ekonomi, viss planering, administration, samordning med mera.