Hyror

Ungefärliga hyror på lägenheter i huset: 

  • Ettor, 26,5 kvm,  ca 8 000kr.
  • Ett och ett halvt rum, 45,5 kvm, ca 11 000kr.
  • Tvåor, 60 kvm, ca 13 000 kr.
  • Treor, 73,5 kvm, ca 16 000 kr.
  • Fyror, 90,5 kvm, ca 18 000 kr.

Klicka här för att se planlösningarna. 

I hyran ingår både den egna lägenheten och del i de gemensamma utrymmena på 300 kvm (det är så kollektivhus fungerar).

Familjebostäder tillämpar så kallade presumtionshyror på nyproduktion.

Tyvärr är det höga hyror, i nivå med annan nyproduktion i Stockholm idag.