Hyror

Nu är hyrorna i stort sett klara. Det kan komma att variera något per lägenhet (enstaka hundralappar i månaden), men inte mer.

Ettor, 26,5 kvm, 7 900 kr.

Ett och ett halvt rum, 45,5 kvm, 10 900 kr.

Tvåor, 60 kvm, 12 900 kr.

Treor, 73,5 kvm, 15 000 kr.

Fyror, 90,5 kvm, 17 500 kr.

I hyran ingår både den egna lägenheten och del i de gemensamma utrymmena på 300 kvm (det är så kollektivhus fungerar).

Risken för hyreshöjningar är begränsad. Hyrorna kan komma att höjas, men det är osannolikt med stora höjningar de närmaste åren (enligt Hyresgästföreningen). Familjebostäder tillämpar så kallade presumtionshyror på nyproduktion.

Tyvärr blir det höga hyror, i nivå med annan nyproduktion i Stockholm idag. Dessutom ska lägenhetshyrorna även dela på hyran för kollektivets gemensamma lokaler.