Hyror

Nedan följer en redogörelse för hyressättningen i Kollektivhuset Kombo för år 2022. 

  • Ettor, 26,5 kvm, 8041 kr.
  • Ett och ett halvt rum, 45,5 kvm, 11 000 kr.
  • Tvåor, 60 kvm, 13 200 kr.
  • Treor, 73,5 kvm, 15 400 kr.
  • Fyror, 90,5 kvm, 17 500 kr.

Klicka här för att se planlösningarna. 

I hyran ingår både den egna lägenheten och del i de gemensamma utrymmena på 300 kvm (det är så kollektivhus fungerar).

Risken för hyreshöjningar är begränsad. Hyrorna kan komma att höjas, men det är osannolikt med stora höjningar de närmaste åren (enligt Hyresgästföreningen). Familjebostäder tillämpar så kallade presumtionshyror på nyproduktion.

Tyvärr blir det höga hyror, i nivå med annan nyproduktion i Stockholm idag. Dessutom ska lägenhetshyrorna även dela på hyran för kollektivets gemensamma lokaler.