Krav att uppfylla för boende i kollektivhuset KOMBO

Kontrakten i kollektivhuset Kombo har fördelats utifrån turordning. Turordningen avgörs utifrån hur länge du varit medlem i föreningen. Din kötid startade den dag din första inbetalning kom in på vårt konto.

Utöver detta finns en rad krav som du måste uppfylla för att få teckna kontrakt. Familjebostäder ställer vissa krav, och vår egen förening ställer andra krav. Här sammanfattar vi dem.

KOLLEKTIVHUSFÖRENINGEN KOMBOS KRAV

  • För att få skriva hyresavtal med Familjebostäder för boende i kollektivhuset Kombo, så måste du fortsatt vara medlem i kollektivhusföreningen Kombo samt ha läst och ställa dig bakom innehållet i föreningens visionsdokument
  • Detta innebär att du också förstår och accepterar att ett boende i kollektivhus förutsätter ett engagemang utanför din egen lägenhet, som till exempel styrelsearbete, att delta i gemensamma matlag och att ta hand om gemensamma utrymmen.
  • Du kommer att skriva under en överenskommelse med Kollektivhusföreningen om fortsatt medlemskap och engagemang i föreningen så länge du bor i huset.
  • Du måste ha deltagit vid minst två boendemöten innan kontrakt skrivs under mars 2021. Detta gäller alla.
  • Du måste ha gått en studiecirkel om kollektivhusboende, arrangerad av Kombo eller boföreningen Framtiden.
  • För dig som inte gått studiecirkel tidigare innebär det att du måste delta vid minst två studiecirkeltillfällen under vintern 20/21 innan du släpps fram för kontraktsskrivning under mars 2021. Studiecirkeltillfällena ges ibland i samband med boendemöten, ibland vid andra tillfällen. Läs mer om det här.
  • Studiecirklar erbjuds enbart till medlemmar som erbjudits kontrakt.

FAMILJEBOSTÄDERS KRAV

Följande text är hämtad från Familjebostäders hemsida.

Inför kontraktsskrivning behöver du uppvisa intyg som rör ekonomi och tidigare boende. Som utgångspunkt gäller att varje ärende ska prövas individuellt och särskilda omständigheter som finns i ett enskilt ärende kan beaktas.

Ekonomi

För godkännande krävs det att den sökandes inkomst ska stå i proportion till den aktuella lägenhetens hyresnivå.

När hyran är betald ska den sökande ha ett bestämt belopp kvar. För år 2020 är beloppet 5 002 kronor för en ensamstående vuxen och vid sammanräknad inkomst 8 264 kr. Vid sammanräkning av inkomst behöver huvudsökande uppnå minst 4 132 kr, medboende behöver uppfylla resterande belopp. För att få sammanräkna sin inkomst med medboendes inkomst, måste medboende varit skriven på samma adress som huvudsökande i minst 12 månader, eller säga upp nuvarande tillsvidare hyresavtal eller säljer sitt nuvarande ägande.

Som inkomst räknas inkomst av eget arbete, studiebidrag, ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) från Stockholms kommun, bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsbidrag, A-kassa eller motsvarande.

Referenser från tidigare boende

Om den sökande tidigare innehaft förstahandskontrakt krävs goda boendereferenser, vilket innebär att den sökande ska ha betalt hyra i tid de senaste sex månaderna. Sökande ska inte ha varit störande de senaste 12 månaderna samt skött sin lägenhet. Har den sökande blivit avhyst på grund av hyresskuld kan hen prövas som hyresgäst tidigast ett år efter att det tidigare hyresavtalet upphört. Den eventuella hyresskuld som finns skall vara betald innan prövning sker. Om avhysningen avsåg störningar i boendet kan prövningen ske tidigast tre år efter det att det tidigare hyresförhållandet upphört.

Om sökande eller medboende har bostad kräver hyresvärden att uppsagt hyreskontrakt alternativt förmedlingsuppdrag med mäklare för villa eller bostadsrätt kan uppvisas före nytt kontrakt tecknas. Eller att bilaga om avyttran av bostad tecknas i samband med hyresavtalet.

Kreditvärdighet

Om den sökande har betalningsanmärkningar sker en individuell prövning om han/hon trots dessa kan godkännas som hyresgäst. Vid denna prövning beaktas särskilt antalet betalningsanmärkningar samt ålder på dessa. Om den sökande har en skuld ska upprättad avbetalningsplan/skuldsanering styrkas, avbetalningsplanen/skuldsaneringen ska ha varit aktiv i minst 6 månader. Den sökande får inte ha anmärkningar eller skulder som är relaterade till tidigare boende.

Medboende

Medboende är den som avser att bo tillsammans med den sökande. Hyresavtal tecknas med den huvudsökande om den gemensamma inkomsten kan läggas till grund för godkännande. För att få sammanräkna sin inkomst ska huvudsökande och medboende varit skrivna på samma adress i minst 12 månader. För att kunna skriva med den medboende på hyresavtalet behöver medboende vara make/maka till huvudsökanden eller säga upp nuvarande tillsvidare hyresavtal eller sälja sitt nuvarande ägande. Eventuell överlåtelse av hyresavtal regleras av hyres-, sambo- och äktenskapslag.

TILLÄGG – svar på frågor som Kombo-medlemmar ställt till Familjebostäder:

Hur snabbt måste jag sälja min bostadsrätt?

Äger man en bostad så har man ett år på sig att sälja från inflyttningsdatum. Vi begär in ett mäklaruppdrag vid prövningen och sedan skriver man på ett tilläggsavtal där man förbinder sig att sälja inom ett år.

När måste jag redovisa den inkomst ni kräver, gäller det bara att man kan visa att man har det från och med månaden för inflytt, eller tittar ni bakåt i tiden och isåfall hur långt? 

Man ska kunna styrka att man har inkomsten 1 mån framåt från prövningstillfället. Man ska också kunna styrka att inkomsten är kopplad till Stockholm, dvs vi tillåter inte att man har ett jobb dit det inte är pendlingsavstånd. Vi tittar också på den taxerade inkomsten två år bakåt i tiden. Uppfyller de två senaste åren våra inkomstkrav behöver man oftast inte visa några intyg, om vi inte anser att det finns ett behov. Så utgångspunkten ska vara att man ska kunna visa inkomstintyg. 

Kan man alltså bli sambo vid inflytt i huset även om man inte varit det innan – och då gäller samma regler för båda om att man måste sagt upp hyresrätt/sålt bostadsrätt osv, och då får båda stå på kontraktet? 

När det gäller att räkna med sammanboendes inkomst så är det alltid en prövning från vår sida. För att räkna med inkomsten så tar vi med den sammanboende på avtalet, vi skriver huvudsakligen med den huvudsökande.
Man ska ha sammanbott minst 12 månader, dvs varit folkbokförda på samma adress, för att vi ska ta hänsyn till den andra personens inkomst. Undantag är om den andra personen har ett eget boende som den avvarar.