Medlemsmöte

Välkomna alla medlemmar till nästa medlemsmöte!
Måndagen den 27 maj kl 18 samlas vi i Hägerstensåsens medborgarhus.

Dagordning:

1. Mötesförmalia
2. Rapport från arkitekturgruppen
3. Rapport från styrelse och arbetsplan
4. Verksamhetsplan och medlemsfrågor
5. Övriga frågor