Möte i april 2017

Här kommer en sammanfattning av Kombos medlemsmöte den 25 april 2017. Fokus för mötet var miljö och klimatpåverkan. Vi fick också information om hur arbetet med huset fortskrider och hur styrelsen lagt upp sitt arbete.

Styrelsen: Den nya styrelsen har haft sitt första möte och delat upp arbetet sinsemellan. Joanna Mellquist är ordförande, Elin Persson sekreterare och kontaktperson för Familjebostäder, Maria Sima är kassör som stöttas av Eva Fåhreus gällande medlemsregistret, Moa Candil är ansvarig för hemsidan och Bengt Etzler är kontaktperson för KollektivhusNU.

Arbetsgrupper: Styrelsen ser behov av följande tre arbetsgrupper.

  • Arkitektur. Sammankallande: Kristina Eivergård & Bengt Etzler
  • Miljö och energi. Sammankallande: Johan Söderblom
  • Organisation och förvaltning. Sammankallande: Joanna Mellquist & Eva Fåhreus

Om du ej var med på mötet så kan du mejla kollektiv.kombo@gmail.com och säga vilken grupp du vill engagera dig i.

Miljö och klimat: Johan Söderblom, ny styrelsemedlem, har gått igenom Kombos visionsdokument och bl.a. lyft ut centrala punkter som Kombo formulerat kring hållbarhet och miljö.

Kollektivhuset har två grundprinciper för miljön:

Att byggnadsprocess och materialval sker med strävan mot minsta möjliga påverkan på miljön.

Att ett miljövänligt liv enkelt ska kunna levas i vårt hus (innefattar bland annat avfallshantering och energiförbrukning).

Vi delar in oss i smågrupper och får två diskussionsuppgifter. Den första uppgiften gäller visionsdokumentet och dess aktualitet. Behöver visionen uppdateras? Mötet anser att visionen har varit nyttig för att formulera vad föreningen står för samt kommunicera med arkitekterna. Men nu kan vi göra en mer konkret handlingsplan för huset och Kombos förhållningssätt till hållbarhet och miljö.

Vi pratade sedan om vad vi kan göra. Hur kan vi påverka Familjebostäder? Vad kan Kombo ta för egna initiativ för att skapa en hållbar utveckling? Många intressanta synpunkter tas upp, till exempel: hur köper vi in mat, hur ska vi påverka vårt närområde, vilka byggmaterial ska användas? Arbetet fortsätter i arbetsgruppen Miljö och energi.

 

Information från Familjebostäder: Elin har haft kontakt med Mikael Hassel som är projektledare på Familjebostäder, FB. Han berättar bland annat att huset är godkänt i Familjebostäders styrelse men ska även godkännas av politikerna eftersom det är en stor investering. FB arbetar vidare med bygglovsprocessen och fastighetsbildning.

Kombo har fått en första skiss på hur köket kan bli. Flera frågor och kommentarer kommer upp på mötet. Arbetsgruppen för arkitektur tar med sig åsikterna och jobbar vidare med våra krav på kökets utformning.

 

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *