Möte i maj 2017

Den 21 maj hade Kombo medlemsmöte. Vi diskuterade köplats, genomförde en workshop och fick goda nyheter om att fler kollektivhus planeras i regionen. Här hittar du en sammanfattning av mötet.

Goda nyheter: Svea fastigheter vill bygga kollektivhus och jobbar med fyra projekt i Uppsala, Tyresö, Nacka och Hammarbyhöjden. Förenings medlemmar kan välja att gå in i de projekten och behålla sin kötid om inflytt i Kombo inte blir aktuell.  Läs mer i senaste numret av Bo tillsammans:

http://kollektivhus.se/bo-tillsammans/bo-tillsammans-nr-42-maj-2017/·

Diskussion om köplats: Många vill veta hur de ligger till i kön. En uppdaterad lista kommer till hösten. De som vill veta redan nu kan mejla Kombo och fråga hur de ligger till. OBS! Platsen är preliminär.

Workshop: På mötet arbetade vi i en workshop med att visualisera livet i huset för att undersöka och beskriva justeringar som behöver göras av de olika utrymmena i huset utifrån tillgänglighet.

Nästa möte: Nästa möte är den 10 september klockan 15-18. Fram till dess sker allt arbete i de tre arbetsgrupperna; miljö och energi, organisation och förvaltning samt arkitektur och utformning.

Visioner: Visionsdokumentet ska uppdateras och varje arbetsgrupp ansvarar för att ta fram en text som sedan redigeras och antas på medlemsmötet den 10 september.

Mötet avslutades med en gemensam titt på tomten där huset ska stå.​​

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *