Detaljplanen klar

Medlemmar på möte.

I december 2016 fick vi positiva signaler från Familjebostäder gällande det planerade kollektivhuset på Hägerstensåsen i Stockholm. Detaljplanen skulle snart få laga kraft och då skulle det kunna gå snabbt. Och så blev det. Mark- och miljööverdomstolen beslutade den 4:e januari att inte ge prövningstillstånd för överklagande av detaljplanen för bl.a. Kombo-huset. Det fortsatta arbetet med planeringen av huset kunde sätta i gång.

Medlemsmöte/arbetsgruppsmöte 28 januari

Nästa medlemsmöte är lördagen den 28 januari i kollektivhuset Dunderbacken hägerstensvägen 237C t-bana Axelsberg (Gångavstånd 19 min från kombo).

År 2017 har därför inletts med ett intensivt programarbete för Kombo och Familjebostäder. Kombo gästade 8 januari Färdknäppen för arbetsmöte och diskussion kring ritningarna. Med stöd av de tre arbetsgrupperna: gemensamma lokaler, lägenheter och utemiljö, studerade och vidareutvecklade vi programmet. Synpunkterna har förmedlats till Familjebostäder och Kombo väntar nu på justerade ritningar för nytt påseende.

Målsättningen att programmet skall vara satt under februari månad. Huset kommer sedan att ritas klart av arkitekterna och om den preliminära tidsplanen håller kan byggstart ske redan under sista kvartalet 2017.

Föreningen Kombo har en spännande period framför sig med förhoppningen att kollektivhuset Kombo skall vara inflyttningsklart 2019!

 

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *