Första mötet 2012

Medlemsmöte Kollektivhusföreningen Kombo 12-01-10

Det var ett välbesökt möte – 24 personer, varav 13 kom för första gången.
Joanna ledde mötet.
Efter en presentationsrunda och en kort beskrivning av Kombos historia, lästes föregående protokoll upp. Familjebostäder håller fortfarande på att leta efter en lämplig plats för Kombohuset, som beräknas kunna vara klart till senast 2015.

§ Kalendarium
25 februari: Föreningen Framtiden bjuder till årsmöte  på kollektivhuset Dunderbacken i Hägersten. Marja, som är medlem i Framtiden, ska gå.
17 mars: Föreningen Kollektivhus.nu har årsmöte på kollektivhuset Kupan i Älvsjö. Detta möte är öppet för alla intresserade. En lista gick runt där de som ville gå antecknade sig med e-postadresser. Joanna skickar gruppanmälan till Kollektivhus.nu. De som anmält sig kommer att få e-post med information om tider senare. Om du har anmält dig men får förhinder, vänligen kontakta Kollektivhus.nu och meddela.

§ Vårens arbete
Under våren är mötena på tisdagar varje jämn vecka kl. 19-21 i föreningen Fenix lokal på Södermannagatan 38.
Studiecirkeln för nya intressenter sker samtidigt med att arbetsgrupperna möts:
v 4 24 januari, v 8 21 februari, v 12 20 mars, v 16 17 april, v 20 15 maj
Medlemsmötena för fortlöpande information från styrelsen och om arbetet i studiecirkeln och arbetsgrupperna:
v 6 7 februari, v 10 6 mars, v 14 3 april, v 18 ännu ej bestämt eftersom 1 maj är en tisdag!,
v 22 29 maj.
Föreningen Kombo har årsmöte i slutet av maj eller början av juni, datum ännu ej bestämt.

Studiecirkeln är öppen för alla, medlemmar och icke-medlemmar. Kapitel 1 och 2 i boken Bo i Gemenskap är temat för studiecirkeln den 24 januari. Mette är kontaktperson för studie-cirkeln, e-post drivecity@hotmail.com

Arbetsgrupperna ska bygga en kunskapsbank inför samtal och förhandlingar med Familjebostäder. OBS att arbetsgrupperna inte ska fatta beslut, utan de kunskaper och idéer som arbetsgrupperna genererar ska presenteras på medlemsmötena för vidare bearbetning innan medlemmarna fattar något beslut.

§ Studiecirkeln
Alla nya intressenter samlades för att berätta lite om sig själva och vad de tyckte skulle vara det viktigaste rummet i ett kollektivhus. Matsalen (akustiken viktig att tänka på!), gemenskap och delade måltider, kökets utformning, rum för yoga och gymnastik, rum för musik, trädgård/möjlighet till utevistelse och grillning, samlingssal, filmklubb, fotolabb, pysselrum, dagis, secondhand/bytes lokal var de förslag som kom fram.

§ Arbetsgrupperna
Övriga medlemmar delade upp sig i 2 grupper för att besluta om teman för vårens arbetsgrupper. De beslutade att koncentrera sig kring: 1) Att planera för barn i kollektivhus kontaktperson Elin, e-post elin.b.persson@gmail.com  och 2) Miljöaspekter kring byggande och inventarier, kontaktperson Niklas, e-post niklas@niklaskrantz.se

§ Medlemsavgift
Medlemsavgiften är 100kr, ska sättas in på plusgirokonto nr 530667-5, senast innan årsmötet. Medlemsavgiften gäller även som köplats, dvs att man har plats i kö till huset från det datum man först betalar in avgiften. Mer information finns på hemsidan.

§ Facebookgruppen för Kombo
På Facebookgruppen kan man posta information om aktiviteter, lästips och annat- och sprida information om Kombo till vänner och bekanta.

Mette skrev.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *