Miljöhus på norra Djurgården

Barnvagnar, rullatorer och vindsnurror

– Nu startar vi processen för ett kollektivhus med miljöprofil, sa Familjebostäders VD Magdalena Bosson när delar ut styrelsen för Framtiden och Kombo mötte henne och Björn Jacobsson.

Kombos och Framtidens medlemmar kommer att diskutera detta på medlemsmöte på Fenix den 4 september kl 19.00.

Möte med familjebostäder 21 augusti 2012

Familjebostäders tanke är att söka en ny markanvisning i etapp 2 eller 3 i Norra Djurgårsstaden för det nya kollektivhuset. Det innebär också att kollektivhusföreningarna kan komma in på ett tidigt stadium i planeringen. Anvisningen kan komma under hösten eller våren och sen är det ett antal år innan huset är klart för inflyttning.
Familjebostäder vill därför ganska omgående gå in med en ansökan om markanvisning. Björn Jacobsson fick i uppgift att ta fram en struktur för hur vårt samarbete ska se ut.
Det första är att hitta vilka ingångsvärden vi ska ha för projektet. Ett sånt kan vara byggkostnaderna, som var det lilla frågetecken Kombo hade för att bygga kollektivhuset i anslutning till innerstaden.
Det innebär ju innerstadshyror, men även alternativet: ett nybygge i en förort, betyder höga hyror. Möjligheten att hålla ner kostnaderna kanske kan vara att hålla nere lägenhetsytorna istället. Detta är sånt som behöver diskuteras vidare.
Att Familjebostäder bygger hyreshus ligger i företagets förutsättningar. På frågan om de bestämt sig för om de kan tänka sig normal hyresrätt eller den form de två senaste kollektivhusen haft; kooperativ hyresrätt, svarade Magdalena Bosson att om man väljer vanlig hyresrätt måste tilldelningen av lägenheter gå genom bostadsförmedlingen. Då är det inte säkert att kollektivhusföreningarnas medlemmar kan få förtur, även om de jobbat med planeringen. Och senare kan man inte heller styra så att de som flyttar in är personer som vill delta i kollektivhusets aktiviteter.
Vad miljöprofilen ska bestå av måste ju också vara ett av ingångsvärdena. Kombo har i sin visionsbeskrivning beskrivit miljökraven på naturliga material och energisnålhet. Helst även att det ska vara ett så kallat plus-hus, som även alstrar energi, med solfångare, solpaneler eller vindsnurror.
– Och vår utgångspunkt har ju varit att det här ska bli ett hus för alla åldrar, sa Mette Kjörstad från Kombo. Med både barnvagnar och rullatorer.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *