Tullstugemötet

Medlemsmötet i Tullstugan

Mötet hölls på Tullstugan där Susanna från Kombo var med och lagade middag som några av oss åtnjöt innan själva mötet. Vi fick en presentation av Tullstugan från boende Dick Urban Vestbro (läs mer ingående nedan), som några av oss känner som Kollektivhus.nus ordförande. Han tipsade oss om att det aldrig är för tidigt att styra upp våra önskemål om hur livet i huset kan te sig tex. hur många matlag, om man föranmäler sig till middag osv. Den kultur vi skapar från början blir ofta långlivad enligt hans erfarenhet. Varpå Mette hakar på och tipsar om Färdknäppens hjälpreda som är en pärm med en massa matnyttig info. Vidare föreslog Dick-Urban att vi kan titta närmare på Familjebostäders standardavtal för nyinflyttade hyresgäster vilket eventuellt kan hjälpa oss i framtiden. Samt flaggade han för Kollektivhhus.Nus nästa årsmöte som kommer vara den 15e maj i Stolplyckan i Linköping.

Finns också som word-dokument.

121127 – studiebesök Tullstugan – 8st närvarande
Mötet hålls av Susanna, Elin antecknar

Susanna informerar om läget från Familjebostäder.
Familjebostäder har lämnat in en markanvisningsansökan på en tomt i Norra Djurgårdsstaden. Styrelsen tillsammans med Boföreningen Framtiden har försökt att få se ansökan som skrivits men inte lyckats ännu. Vi vet att Björn Jacobson, vår kontaktperson på FB, har träffat en person från MKB (byggföretag i Malmö) för att diskutera erfarenheter kring byggande och förvaltande av kollektivhus. Det här vill vi givetvis vet mer om! Kombos styrelse har haft möte med Framtidens styrelse om hur vi går vidare med samarbetet med Familjebostäder. Vi listade frågor som vi önskar svar på från FB kring nuvarande läget med bla. den utlovade kostnadskalkylen från FB om vad det kan komma att kosta med ett hus i Norra Djurgårdsstaden. Dessa frågor skulle tas upp på Framtidens medlemsmöte söndagen 25e november då Björn Jacobson var inbjuden, tyvärr hade han personliga förhinder med sjukdom inom familjen och kunde inte komma. Många frågor hänger alltså i luften och vi arbetar vidare med att få svar kring dessa. Ytterligare en viktig punkt som föreslogs mellan Framtidens styrelse och Kombos styrelse var att om vi inte får igång ett bättre samarbete med FB vid Framtidens nästa årsmöte (ungefär mars 2013) får vi överväga att återigen uppvakta andra byggherrar.

Rapporter

Miljögruppen informerar om sitt besök på ETC (läs mer på hemsidan http://kollektivhuskombo.se) och det senaste mötet med Tove Malmqvist, forskare på KTH. Tove forskar kring miljöstrategisk analys och informerade oss om miljöklassificeringssystemet Miljöbyggnad. Nästa möte är 11/12 med Per Liljehorn, mer info kring mötet kommer till miljögruppen via mail.

Ekonomi och förhandlingsgruppen informerar om sin verksamhet om det mycket intressanta mötet 26/10 på Sjöfarten om kooperativhyresrätt. Läs Mettes minnesanteckningar på hemsidan! Vidare sades att bra info att läsa om kooperativhyresrätt finns nu tillgängligt inom Kombo så att vi alla kan hålla oss informerade. (Mette har utskrifter) Beslut tages att ekonomi och förhandlingsgruppen tillfälligt skiftar fokus och kommer att fokusera på att hitta ekonomiskt bra lösningar vad gäller material för huset, pressa priserna gruppen. Gruppen uppmanas även att ansluta till miljögruppens möte den 11/12. Nästa möte med ekonomigruppen blir vt 2013.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *