Styrelse och kontakt

Kombos styrelse 2021-2022

Emma Nilsson – ordförande
Li Nordström – vice ordförande
Tommy Hurtig – kassör
Nils Viklund – sekreterare
David Hylander – ledamot
Monica Ek – suppleant

Kontakta Kombo: kombo.styrelse@gmail.com