Första tilldelning av lägenheter klar

33 medlemmar i Kombo har nu erbjudits att teckna kontrakt för boende i vårt kollektivhus. Vid eventuella avhopp kommer medlemmar som intresseanmält för lägenhet men inte erbjudits någon, att erbjudas kontrakt som blir ledigt.

Efter inflyttning i huset sommaren 2021 kommer lägenheter som blir lediga att erbjudas till köande medlemmar i föreningen.