Dags att intresseanmäla för boende i Kombos hus!

Äntligen har det blivit dags för Kombos medlemmar att intresseanmäla för boende i vårt hus på Hägerstensåsen, med inflytt sommaren 2021. 

Intresseanmälan skickas ut via mail till alla medlemmar. Har du inte fått något mail om intresseanmälan, hör av dig så snabbt du kan till kollektiv.kombo@gmail.com

Innan du fyller i din intresseanmälan måste du läsa på vad som förväntas av dig för att få skriva kontrakt, och som boende i huset. Här följer en lista med information och länkar till vidare läsning som du behöver ta dig igenom i lugn och ro innan du intresseanmäler.

1. Tänk efter!

Intresseanmälan är definitiv. Det innebär 

  1. att du som tackar nej till intresseanmälan kommer inte att erbjudas ett boende i huset vid inflytt sommaren 2021. 
  2. att du som tackar ja men inte gått en studiecirkel förbinder dig att göra det vid något av de tillfällen som styrelsen kommer att erbjuda inom kort.

Du ska bara intresseanmäla för boende i kollektivhuset Kombo om du känner dig sannolikt säker på att du vill bo i huset och att du är beredd på att delta i kollektivhusföreningens arbetsuppgifter, som tex att delta i matlag och ta hand om föreningens gemensamma lokaler. Den första tiden som boende behövs en större insats än så av de boende; det är vi som nu tillsammans ska inreda våra gemensamma lokaler, sätta upp gemensamma regler för hur matlaget ska gå till, hur de gemensamma miljöerna ska tas omhand osv. Också under tidsperioden mellan kontraktsskrivning och inflyttning (vintern/våren 2021) förväntas ett engagemang; där du deltar i arbetsgrupper tillsammans med dina blivande grannar, och ses regelbundet för att förbereda för inflytt. (Men glöm inte hur mycket tid du ändå kommer spara som boende, när du inte behöver laga middag och städa ditt eget kök varje dag!)

Du kan alltid dra tillbaka din intresseanmälan fram tills den dag det är dags att skriva kontrakt. Men tänk på att vi som administrerar den här processen från Kombos sida arbetar helt ideellt. Intresseanmäl inte om det troliga är att du kommer dra dig ur. Slutgiltig fördelning av lägenheter och kontraktsskrivande genomförs i samarbete med Familjebostäder.

2. Läs på!

  • Studera ritningar av lägenheterna och bilder av huset noga! Huset är inte färdigbyggt förrän i mars 2021, så sannolikheten är stor att vi kommer att få skriva kontrakt utan att få titta på respektive lägenhet invändigt.
  • Läs Kombos alla viktiga dokument, och känn efter att de är något du kan ställa dig bakom!
  • Försäkra dig om att du och din eventuella medboende lever upp till de krav som Familjebostäder respektive kollektivhusföreningen Kombo ställer för att få teckna kontrakt.
  • Läs gärna boken ”Gemenskap och samarbete i kollektivhus och bogemenskap” redan innan du intresseanmäler! Boken berättar om hur det är att bo i ett kollektivhus, och hjälper dig som är osäker att fatta beslut om du ska intresseanmäla. Läs mer om boken och om var du kan köpa den här.
  • Anmäl dig så småningom till en studiecirkel. För att få teckna kontrakt måste du ha gått en studiecirkel. (Obs! Du kan intresseanmäla för lägenhet innan du anmäler dig till studiecirkel, eftersom styrelsen ännu inte bjudit in till dessa, pga förseningar till följd av Covid 19). Mer info skickas ut inom kort. 

3. Åk och titta på huset!

  • Åk till Hägerstensåsen och titta på huset om du har möjlighet. Promenera gärna runt i området och känn efter om du vill bo där! Huset står precis vid tunnelbanan. Det är det första (under byggnation) till höger när du kliver ut från tunnelbanan (uppgång Hägerstensåsen, sitt längst bak i tåget om du kommer från stan).