Kollektivhusföreningen KOMBO

Nyheter:

Nu är huset fullt. Kontrakt är skrivna för alla lägenheterna.

Snart flyttar vi in: flyttlassen går under juli och augusti.

Många fler frågor och svar, vi har lagt till en hel del.

Film om hur lägenheterna kommer att se ut

Nu har vi en webbsida med länkar som handlar om kollektivhus

Den nya styrelsen presenteras

Nu är hyrorna bestämda

Bofaktablad (från Familjebostäder) – visar yta och mått på varje lägenhetstyp