Nu har vi nästan dubbelt så många frågor och svar (sidan uppdaterad 20210321)

VAD ÄR KOMBO?

Kollektivhusföreningen Kombo är en helt ideell förening med personer som önskar bo hyresrätt i kollektivhus. Föreningen bildades 2008 och sedan dess har tusentals ideella arbetstimmar lagts på att förverkliga denna dröm. Läs mer om Kombo här.

BLIR DET ETT KOLLEKTIVHUS?

JA! Huset är nästan färdigt, inflyttning sommaren 2021.

VEM FÅR BO I KOMBO?

Medlemmar i kollektivhusföreningen Kombo köar för lägenheter i vårt hus. Alla som vill kan bli medlemmar i föreningen. Läs mer om medlemskapet här.

HUR FÖRDELAS LÄGENHETERNA?

Medlemmar kommer erbjudas möjlighet att teckna hyresavtal i turordning utifrån den tid man varit medlem i Kombo.

Hyresavtalet skrivs med Familjebostäder och deras regler gäller för att bli godkänd att bli hyresgäst. Utöver det ställer föreningen Kombo en del krav. Läs om Kombos och Familjebostäders krav för att få teckna kontrakt här.

HUR FUNGERAR KONTRAKTEN?

Kombos lägenheter utgör en del av allmännyttan i Stockholm. Som boende har du ett förstahandskontrakt med Familjebostäder. Skillnaden mellan att ha ett kontrakt i Kombos hus med andra lägenhetsinnehavare inom allmännyttan är att du inte har tillgång till deras internkö. Boende i Kombos hus måste vara medlemmar i kollektivhusföreningen Kombo och acceptera våra stadgar och riktlinjer.

HUR MÅNGA LÄGENHETER HAR HUSET?

Huset kommer att ha 33 lägenheter och ca 300 kvadratmeter gemensamma lokaler. Huset har 7 våningar, samt nedre botten som utgörs av våra gemensamma lokaler. Våning 7 har förutom tre lägenheter även gemensamma takterasser och en gemensam lokal. Lägenhetsfördelningen ser ut så här:

1 rok, 26,5 kvm7 st
1 rok, 45,5 kvm1 st
2 rok, 60 kvm12 st
3 rok, 73,5 kvm7 st
4 rok, 90,5 kvm6 st

RITNINGAR hittar du här. 

VAD BLIR DET FÖR HYROR?

Tyvärr blir det höga hyror, i nivå med annan nyproduktion i Stockholm idag. Dessutom ska lägenhetshyrorna även dela på hyran för kollektivets gemensamma lokaler.

Ungefärliga hyresnivåer per månad:

1 rok, 26,5 kvm7 900 kr
1 rok, 45,5 kvm10 900 kr
2 rok, 60 kvm12 900 kr
3 rok, 73,5 kvm15 000 kr
4 rok, 90,5 kvm17 500 kr

Utöver den egna lägenheten ingår i hyran tillgång till drygt 300 kvm gemensamma lokaler samt två stora takterasser. 

LÅG RISK FÖR HYRESHÖJNINGAR

Hyrorna kan komma att höjas, men det är osannolikt med stora höjningar de närmaste åren (enligt Hyresgästföreningen). Familjebostäder tillämpar så kallade presumtionshyror på nyproduktion.

HUR ÄR DET MED KOMMUNIKATIONER?

Kombo ligger precis bredvid Hägerstensåsens tunnelbanestation. Däremot är det inte särskilt gott om parkering i området. Det kommer att lottas ut fem parkeringsplatser när folk har flyttat in i huset. Därefter kan man köa för en parkeringsplats. Det finns flera bilpooler i området.

VAD FÖRVÄNTAS AV MIG SOM BOENDE I ETT KOLLEKTIVHUS?

Som boende i ett kollektivhus förväntas du vara aktiv i kollektivhusföreningen. Vad det innebär bestämmer de boende tillsammans genom husmöten. Kärnan i de flesta kollektivhus utgörs av det gemensamma matlaget, där man i grupper turas om att laga middag som räcker till alla boende i huset, oftas på vardagar. Utöver tillgång till gemensamt kök och matsal så finns ett antal hobbyrum där möjligheterna är oändliga. Din lägenhet är din egen, precis på samma sätt som i ett vanligt hyreshus. Som boende i Kombos kollektivhus förväntas du ställa dig bakom vårt visionsdokument, som du kan läsa här.

HUR TAR VI FRAM RUTINER FÖR DET GEMENSAMMA ARBETET?

Andra kollektivhus har efterhand utvecklat processer och rutiner för hur saker och ting ska fungera. Dessa kan ändras vid behov. Kombo är nytt, så det är mycket som inte är bestämt än, även om en del arbete har påbörjats. Vi som flyttar in nu har mycket större chans att påverka vår miljö och gemensamma boendekultur jämfört med om man flyttar in i ett etablerat kollektivhus. Kombo är en pågående process där alla har ansvar för att bidra.

HUR FATTAS BESLUTEN?

Rätt mycket kommer att bestämmas inom de olika arbetsgrupperna. Större frågor tas upp på boendemötena eller så småningom de så kallade husmötena där alla som bor i huset kan delta. Riktigt stora frågor får diskuteras på årsmötena. Vi har även en styrelse som ansvarar för ekonomi, viss planering, medlemsregistret, administration, samordning med mera.

HUR FUNKAR DET MED GEMENSAM MATLAGNING?

Man kan alltså välja mellan att laga mat i sitt eget kök eller att gå ner till den gemensamma matsalen och äta (mot en mindre kostnad). Du kommer också att involveras i regelbundet i matlagningen. Just nu har en av våra arbetsgrupper i uppdrag att fundera ut hur matlagning i Kombo ska se ut: hur många dagar i veckan etc.

VILKA ARBETSGRUPPER FINNS DET?

För närvarande finns det två arbetsgrupper: En som ansvarar för maten och en som ansvarar för de gemensamma utrymmena. På sikt kommer vi att skapa fler arbetsgrupper och de finns förslag på flera, till exempel hållbarhetsgrupp och kommunikationsgrupp.

HUR KAN VI ANVÄNDA DE GEMENSAMMA UTRYMMENA?

Vi har matsal, soffrum och ett par hobbyrum. På taket finns också ett grupprum. Huset har även två gästrum. När det gäller hobbyrummen är det inte bestämt än vilken sorts verksamhet vi kommer att ha där. En möjlighet är att det blir en ”snickerboa” där alla kan snickra och ha tillgång till rejält med verktyg. Vi har just nu en arbetsgrupp som ansvarar att planera hur de gemensamma utrymmena kan användas. De tar fram ett förslag under maj, sedan kommer alla att få chansen att diskutera förslaget innan något bestäms.