Kollektivhusföreningen Kombo arbetar för att det bildas ett nytt kollektivhus i Stockholmsområdet. Vårt mål är ett kollektivhus som välkomnar människor i alla åldrar och med olika bakgrunder. Vi vill ha ett hus som är öppet för alla som vill bo och leva i kollektivhus. Vi som är engagerade i Kombo deltar i formandet av huset. Vi är med i processen kring planer och ritningar för att hitta nya lösningar som främjar skönhet, gemenskap och demokrati. Vi vill att boendet ska vidga hemmets gränser och verka för ökad jämlikhet människor emellan.

Lägenheterna i huset ska vara hyresrätter och kommer att finnas i olika storlekar för olika slags hushåll. Huset ska vara stort men inte större än att alla boende ska känna till varandra och känna tillhörighet. Vi har en önskan om att leva ekologiskt och klimatmässigt hållbart och vill därför verka för att kollektivhuset byggs med den ambitionen.

Vi samarbetar med Familjebostäder med att bygga ett kollektivhus för alla åldrar i Hägerstensåsen med byggstart sista kvartalet 2017 och med väntad inflytt 2019.

Vi söker fler medlemmar och engagerade!

Bli medlem i Kombo

Kontakta Kombo